Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.

PDFw sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - Januszkowice

PDFw sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu - Oleszka

PDFw sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Jasionej przy ulicy Głównej, udzielenia bonifikaty przy ich zbyciu oraz zastosowania innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny nabycia lokali

PDFw sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFw sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.pdf

PDFw sprawie przekazania skargi.pdf

PDFw sprawie dokonania zmian budżetu na 2014 r..pdf

Wersja XML