Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020.

Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Miasta Opola oraz Burmistrzów oraz Wójtów gmin Aglomeracji Opolskiej zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020. Strategia stanowi kluczowy dokument kształtowania polityki rozwoju samorządów, które podpisały Porozumienie o utworzeniu Aglomeracji Opolskiej. Podczas spotkania zostaną omówione podstawowe wnioski wypływające z diagnozy strategicznej, założenia strategii, w tym cele strategiczne, jak również koncepcje projektów i działań, które posłużą jej realizacji, a także założenia funkcjonowania Aglomeracji Opolskiej.

Konsultacje odbędą się 5 maja, o godzinie 18, w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, przy ulicy Bolesława Chrobrego 34. Dokument Strategii do pobrania poniżej:

PDFProjekt Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML