Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska karta rodziny i seniora

W Województwie Opolskim rozpoczęła się realizacja programu Specjalna Strefa Demograficzna. W związku z powyższym Rada Miejska w Zdzieszowicach podjęła iuchwałę w sprawie przystąpienia  do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Celem programu jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Zachęcamy rodziny posiadające co najmniej dwójkę dzieci lub osoby powyżej 65 roku życia do skorzystania z programu. Wszelkie informację dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej www.ssd.opolskie.pl.

Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można pobrać ze strony internetowej http://ssd.opolskie.pl/page/223,wniosek-o-wydanie-karty.html lub w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (Wydział Ewidencji Ludności).

Wersja XML