Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.

TIFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż lokali uzytkowych połozonych w Rozwadzyt przy ul. Szkolnej na rzecz ich najemców.tif

TIFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zdzieszowicach.tif

TIFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych połozonych w Zdzieszowicach.tif

PDFw sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice

PDFw spr dokonania zmian budżetu.pdf

PDFw spr nieodpłatnego przekazania utrzymania witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską .pdf

PDFw spr zmiany Statutu Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFw sprawie zm. wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.pdf

PDFw spr wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia do "Wodociągi i Kanalizacja" Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości przekraczającej 100.000,00 zł

PDFInformacja o działalności klubów sportowych.pdf

PDFWykorzystanie obiektów sportowych - Kąpielisko Miejskie, Stadion Miejski, Hala Sportowa, kino

Wersja XML