Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z zm./, w związku z Uchwałą Nr XLIX/375/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem szaletu miejskiego, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, dotyczący sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych

PDF2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wersja XML