Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.

PDFw spr dokonania zmian budżetu.pdf
PDFw spr rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic.pdf
PDFw spr ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.pdf
PDFw spr zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej wyborczej.pdf
PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Spółki WiK.pdf

Wersja XML