Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uruchomienie syren alarmowych na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice

Niniejszym informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Zdzieszowice, że zgodnie z pismem Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 września 2014 r. oraz realizacją zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania województwa opolskiego, w dniu 25 września 2014 r. w godzinach 10:15-10:30 odbędzie się trening elementów systemu wykrywania i alarmowania z uruchomieniem syren alarmowych na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice.        

Wersja XML