Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr XLVIII/370/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Jasionej  przy ulicy Głównej 16, udzielenia bonifikaty przy ich zbyciu oraz zastosowania innej stopy procentowej dla rat niespłaconej części ceny nabycia lokali, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Zdzieszowice, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

PDF2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wersja XML