Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.

PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2014 rok - korekta.pdf
PDFw spr obniżenia ceny skupu zyta dla celów wymiaru podatku rolnego (na rok 2015).pdf
PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej-korekta.pdf
PDFprojekt uchwały w spr zmiany uchwały XXXIX/293/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013r.w spr ustanowienia pomnika przyrody
PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2014r.
PDFw spr udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i w spr przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców na lata 2014-2018
PDFw spr ustalenia trybu udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Zdzieszowice przez osoby fizyczne i osoby prawne niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i w spr określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonej w Januszkowicach.pdf
PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej
PDFRealizacja zadań oświatowych w Gminie Zdzieszowice.pdf

Wersja XML