Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z zm.), w związku z Uchwałą Nr LI/407/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdzieszowicach, Burmistrz  Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową składającą się działki ewidencyjnej nr 160/42 a.m. 1, obręb Zdzieszowice, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym:

PDF2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wersja XML