Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 1. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji   odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.
 1. Budżet Programu „Prosument Opolski” na rok 2014 wynosi 2 mln zł.
 1. Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny ale nie więcej niż:
 1. wysokość określona w § 8 ust. 2 „Regulaminu Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”;
 2. 15 000,00 zł dla osób fizycznych i 45 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku instalacji wykorzystujących jedno odnawialne źródło energii;
 3. 30 000,00 zł dla osób fizycznych i 90 000,00 zł dla wspólnot mieszkaniowych, w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej.
 1. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.11.2014 r. do 31.12.2017 r.
 1. Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 1 grudnia 2014 r. w trybie ciągłym.
 1. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można przesyłać drogą pocztową na adres Funduszu lub składać w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w „Regulaminie Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, który znajduje się na naszej stronie internetowejwww.wfosigw.opole.pl w zakładce „Prosument Opolski” (http://www.wfosigw.opole.pl/node/377 ).

Kontakt:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl

Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150

Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103

Wersja XML