Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.

PDFw spr uchwalenia planu pracy komisji stałej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2015r. w.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczacego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów II .pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Akacjowa_Zielona.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Kościuszki – Korfantego.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Piastów I.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stara Część Miasta.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Zarządu Osiedla Stare Osiedle.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Januszkowice.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jasiona.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Krępna.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Oleszka.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rozwadza.pdf
PDFw sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żyrowa.pdf
PDFw spr przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015rok.pdf
PDFw spr zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka.pdf
PDFw spr zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy .pdf
PDFZarządzenie Burmistrza Zdzieszowic w spr projektu uchwały budżetowej na 2015 r..pdf
PDFProjekt budżetu na 2015 r..pdf
PDFUzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.pdf
PDFwykaz zmian do projektu budżetu na 2015 rok na dzień 7 stycznia 2015r..pdf
PDFwykaz zmian do projketu budzetu na 2015 r. na dzień 5 stycznia 2015r..pdf
PDFProjekt wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFObjasnienia o przyjetych wartościach w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFkorekta załączników nr 1 i nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 5 stycznia 2015r..pdf

Wersja XML