Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów w sołectwie Krępna

Rada Sołecka - Krępna W dniu 17 lutego 2011r. odbyło się Zebranie Wiejskie wsi Krępna, w którym uczestniczyło 80 mieszkańców sołectwa.

Stosunkiem głosów 39 do 37 sołtysem Krępnej został wybrany pan JÓZEF KALETTA.
Członkami Rady Sołeckiej w Krępnej zostali:

1. Eret Zbigniew
2. Gołąbek Karol
3. Kalla Beata
4. Malaka Anna
5. Tomeczek Joanna

Wersja XML