Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki przeprowadzonych wyborów Przewodniczących i Zarządów Osiedli

Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
Stara Część Miasta

W dniu 3 lutego 2015r. w Zdzieszowicach – Osiedle "Stara Część Miasta" odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 99 mieszkańców.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla zostały zgłoszone 4 osoby, w wyniku przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną tajnego głosowania Przewodniczącą Zarządu Osiedla została ponownie wybrana Pani Eryka Wykop, która uzyskała 45 głosów.

W skład Zarządu Osiedla zostały wybrane:


Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
Stare Osiedle

W dniu 5 lutego 2015r. w Zdzieszowicach – Osiedle "Stare Osiedle" odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 53 mieszkańców.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla została zgłoszona 1 osoba - Pan Sylwester Gidel. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną mieszkańcy jednogłośnie wypowiedzieli się na "TAK" za kandydatem. Przewodniczącym Zarządu Osiedla został wybrany Pan Sylwester Gidel, który uzyskał 51 głosów.

W skład Zarządu Osiedla zostali wybrani:


Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
Kościuszki-Korfantego

W dniu 6 lutego 2015r. w Zdzieszowicach – Osiedle "Kościuszki - Korfantego" odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 34 mieszkańców.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla została zgłoszona 1 osoba - Pan Mirosław Hankus. W tajnym głosowaniu przeprowadzonym przez komisję skrutacyjną mieszkańcy wypowiedzieli się na "TAK" za kandydatem. Przewodniczącym Zarządu Osiedla został wybrany Pan Mirosław Hankus, który uzyskał 32 głosów.

W skład Zarządu Osiedla zostali wybrani:


Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
Piastów II

W dniu 9 lutego 2015r. w Zdzieszowicach – Osiedle "Piastów II" odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 36 mieszkańców.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla zostały zgłoszone 3 osoby. W wyniku przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną tajnego głosowania Przewodniczącym Zarządu Osiedla został wybrany Pan Mirosław Potas, który uzyskał 17 głosów.

W skład Zarządu Osiedla zostali wybrani:


Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
Akacjowa-Zielona

W dniu 10 lutego 2015r. w Zdzieszowicach – Osiedle "Akacjowa – Zielona" odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 45 mieszkańców.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla zostały zgłoszone 3 osoby. W wyniku przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną tajnego głosowania Przewodniczącym Zarządu Osiedla został wybrany ponownie Pan Rainhard Winkler, który uzyskał 20 głosów.

W skład Zarządu Osiedla zostali wybrani:


Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla
Piastów I

W dniu 20 lutego 2015r. w Zdzieszowicach – Osiedle "Piastów I" odbyło się zebranie wyborcze, w którym uczestniczyło 65 mieszkańców.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla zostały zgłoszone 3 osoby. W wyniku przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną tajnego głosowania Przewodniczącym Zarządu Osiedla została wybrana ponownie Pani Krystyna Zielińska, która uzyskała 39 głosów.

W skład Zarządu Osiedla zostali wybrani:

Wersja XML