Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel do mieszkańców Miasta i Gminy Zdzieszowice, właścicieli czworonogów

PSIE ODCHODY-LUDZKI PROBLEM
APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE,
WŁAŚCICIELI CZWORONOGÓW

Nasz apel nie jest skierowany przeciwko właścicielom psów. To działanie na rzecz wygody wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. Zastanówmy się, czy sprawi nam przyjemność wchodzenie w psie kupy, którymi nasze pupile zanieczyszczają każde wolne miejsce na trawniku, chodniku czy placu?
Czy nie irytuje nas trawnik i chodnik "przyozdobiony" brązowymi, czarnymi plamami?
Czy przechodząc ulicami nie denerwuje nas ciągłe patrzenie pod nogi?
Co kilka kroków trafiamy na psie odchody. Na chodnikach, trawnikach, w piaskownicach zalegają ich dziesiątki. Właściwie należałoby sprecyzować, że to nie psia kupa jest problemem, ale fakt jej nie sprzątania. A tym czasem...każdy właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim pupilu. Niestety nie sprząta. I stąd ten problem.
Zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta wpływają w sposób odczuwalny na komfort życia w mieście. Pomijając względy często estetyczne i higieniczne, trzeba pamiętać również o zagrożeniu epidemiologicznym dotykającym zarówno ludzi jak i naszych pupili. W psich odchodach moga występować różnego rodzaju szkodliwe dla ludzi i zwierząt drobnoustroje wywołujące choroby.

Pamiętajmy!!!

1. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Zdzieszowicach, uchwałą nr VIII/55/07 z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice, na właścicieli zwierząt nałożono obowiązek usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (Rozdział VIII §17 pkt. 7), tj. "do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego użytku w obrębie budynku, a także w miejscach publicznych, na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w miejscach publicznych".
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny, przewidzianą przepisami prawa. Za niewypełnienie obowiązku, jakim jest usunięcie odchodów pupila np. z chodnika Straż Miejska i Policja może ukarać właściciela mandatem karnym w wysokości do 500,00 zł.
3. Zestawy składające się z papierowej torebki i tekturowej łopatki są do odebrania (bezpłatnie) w Urzędzie Miejskim w pokoju Straży Miejskiej II piętro, pokój A-202 lub w Sekretariacie Urzędu.
4. Często zdarza się, że zwracając uwagę właścicielowi psa, aby sprzątnął pozostawione po swoim pupilu nieczystości, jesteśmy ignorowani lub słyszymy różnego rodzaju nieprzyjemne komentarze. Jednak każdy z nas ma pełne prawo domagać się, aby właściciel czworonoga posprzątał po swoim zwierzaku. Jeśli tego nie zrobi, sprawę można zgłosić na Policję (nr tel. 77/4844207) względnie do naszej Straży Miejskiej (nr tel. 77/4064417 lub 77/4064418), w celu ukarania osoby łamiącej prawo.

Burmistrz Zdzieszowic
Dieter Przewdzing

Wersja XML