Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.

PDFkorekta - w spr dokonania zmian budżetu na 2015 r..pdf
PDFkorekta-w-spr-dokonania-zmian-budzetu-na-2015-r.pdf

PDFw-spr-powolania-komisji-inwentaryzacyjnej.pdf
PDFw-spr-wyrazenia-zgody-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-polozonej-w-zdzieszowicach-przy-ul-filarskiego-19.pdf

PDFw-spr-wyraz-woli-wspoldzialania-z-gmina-kuznia-raciborska-w-zakresie-organizowania-prowadzenia-i-finansowania-nauki-religii-dla-uczniow-wyznania-kosciola-bozego-w-chrystusie-z-terenu-gz.pdf
PDFw-sprawie-dofinansowania-inwestycji-sluzacych-ochronie-powietrza.pdf
PDFw-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2015-rok.pdf
PDFw-sprawie-inkasa-podatkow-lokalnych.pdf
PDFw-sprawie-przyjecia-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-zdzieszowice-na-rok-2015.pdf
PDFw-sprawie-uchwalenia-doplat-do-ceny-za-zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow-dla-gospodarstw-domowych.pdf
PDFw-sprawie-wieloletniego-gospodarowania-zasobem-mieszkaniowym-gminy-zdzieszowice-na-lata-2015-2019.pdf
PDFw-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf
 

Wersja XML