Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aglomeracja Opolska - konsultacje społeczne

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych Programu Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku prosimy o niezwłoczne zamieszczenie informacji na stronach internetowych gmin o ich rozpoczęciu wraz z linkiem do strony konsultacyjnej http://deltapartner.org.pl/konsultacje_ao/

Konsultacje elektroniczne będą prowadzone w dniach od 21.03 do 5.04

Wersja XML