• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje dotyczące utworzenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: "Utworzenia wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych"
  2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 14 kwietnia 2011r. bezpośrednio na adres e-mail: (w tytule wiadomości proszę wpisać "Konsultacje Kąpieliska").
  3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
  4. Odnośnik do strony BIP z projektem uchwały

Konsultacje rozpoczynają się 24 marca 2011r. a zostaną zakończone 14 kwietnia 2011r.

Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 15569473
w tym miesiącu: 92894
dzisiaj: 248