Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje dotyczące utworzenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zdzieszowice

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: "Utworzenia wykazu kąpielisk wydzielonego obszaru wód powierzchniowych"
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 14 kwietnia 2011r. bezpośrednio na adres e-mail: (w tytule wiadomości proszę wpisać "Konsultacje Kąpieliska").
 3. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
 4. Odnośnik do strony BIP z projektem uchwały

Konsultacje rozpoczynają się 24 marca 2011r. a zostaną zakończone 14 kwietnia 2011r.

Wersja XML