Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwodowe Komisje Wyborcze

DOCXDruk zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw referendum dostosowany dla gminy Zdzieszowice.docx

ODTDruk zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw referendum dostosowany dla gminy Zdzieszowice.odt

PDFDruk zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw referendum dostosowany dla gminy Zdzieszowice.pdf


PDFRozporządzenie MSWiA z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

PDFRozporządzenie MSWiA z dnia 8 maja 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

PDFRozporządzenie MSWiA z dnia 7 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

PDFWyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju


Dane kontaktowe:

1. Sekretarz Gminy
- tel. 77 40 64 410
- adres e-mail: 
- pokój B-012

Wersja XML