Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - wybory sołtysa Krępnej

Zawiadomienie

Burmistrz Zdzieszowic zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Krępna celem dokonania wyboru Sołtysa.

Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 28 marca 2011 r. o godz. 17.45 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej.

W przypadku braku quorum, II termin zebrania – godz. 18.00.

Serdecznie zapraszam.

Prosimy mieszkańców o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy.


Burmistrz Zdzieszowic
Dieter Przewdzing


Wersja XML