Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.

PDFObjaśnienia do wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.

Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej

PDFPrognoza finansowa

PDFObjaśnienia prognoza finansowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

PDFWykonanie planu finansowego MGOKSiR - kultura

PDFWykonanie planu finansowego MGOKSiR - sport

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach

PDFInformacja z wykonania planu finansowego MiGBP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

PDFSprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków MGOPS

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach

PDFInformacja z wykonania budżetu BAEO

Wersja XML