Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koperta Życia

W dniu 01.10.2015r. Gmina Zdzieszowice rozpoczęła kampanię społeczną „Koperta życia” skierowaną do osób starszych, samotnych i przewlekle chorych.
„Koperty życia” wydawane będą bezpłatnie w :
      - Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34;
      - Sekretariacie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Piastów 20, pokój nr 2;
      - Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka”, ul. Słowackiego 1;
      - Domu Dziennego Pobytu „Jarzębina”, ul. Fabryczna 34b.
„Koperta życia” zawiera: kartę informacyjną (należy ją uzupełnić o najważniejsze informacje o aktualnych i przebytych chorobach, przyjmowanych lekach oraz numery telefonów do najbliższej rodziny i osób zaufanych), naklejkę z napisem „Tu jest koperta życia”. Kopertę należy umieścić w lodówce, a naklejkę nakleić na lodówkę. Pozwoli to w razie konieczności ratownikom medycznym sprawnie i szybko zebrać najważniejsze informacje o pacjencie. W razie trudności z wypełnianiem karty informacyjnej można zgłosić się do pracowników Domu Dziennego Pobytu „Jarzębina”, Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” a także Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach którzy chętnie pomogą w ich wypełnianiu.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

603 056 562          Dom Dziennego Pobytu „Stokrotka”
77 484 44 15         Domu Dziennego Pobytu „Jarzębina”
77 472 66 11         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

ODTKarta informacyjna
JPEGNalepka - Koperta Życia
JPEGNalepka - Tu jest Koperta Życia
 

Wersja XML