Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje i usługi przyjazne obywatelom - www.obywatel.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zachęca obywateli do korzystania ze strony www.obywatel.gov.pl oraz infolinii 222 500 115.

Zarówno strona, jak i infolinia służą temu, aby obywatele mogli uzyskać prostą i zrozumiałą informację, jak załatwić najpopularniejsze sprawy w urzędzie (na przykład jak wyrobić dowód, paszport, czy prawo jazdy). Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML