Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVI Dni Zdzieszowic za nami

Udział w pochodzie wzięli m.in Burmistrz Zdzieszowic wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, Radni Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik wraz z rodziną, Radni Rady Powiatu Krapkowickiego, Dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie gminnych szkół i przedszkoli oraz przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Zdzieszowice.

Wśród zaproszonych gości znajdował się również Rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu prof. Roman Dawid Tauber, który wręczył Urszuli i Teresie Wieczorek oraz Burmistrzowi Zdzieszowic dyplomy i medale w dowód uznania za ich wkład w rozwój branży cukierniczej, w szczególności za promocję kołocza ślaskiego m.in. na Poznańskich Targach.
Wszystkich przybyłych gości i mieszkańców Gminy Zdzieszowice przywitał i oficjalnie otworzył XVI Dni Zdzieszowic Burmistrz Dieter Przewdzing.
Wśród wykonawców występujących na imprezie znaleźli się m.in. Andrzej Piaseczny – Piasek i kultowa polska grupa Dżem oraz obiecujące młode zespoły Kolektyw i Good Religion. Tradycyjnie nie zabrakło występów przeznaczonych dla najmłodszych i kabaretów. Widzowie oglądali spektakl „Och, Tośka” oraz bawili się przy skeczach Moherowych Beretów.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML