Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Programu”. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 30 listopada 2015 r. do dnia 10 grudnia 2015 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Zdzieszowice.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu „Programu” w n/w sposób.

  1. poprzez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail do projektu "Programu" na adres srodowisko@zdzieszowice.pl;
  2. pisemnie, kierując na piśmie uwagi lub wnioski do projektu "Programu" i składając je bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w pokoju nr B207, bądź w sekretariacie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do 10.12.2015 roku;
  3. korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice.

Projekt "Programu" znadjduje się poniżej oraz w siedzibie urzędu.

PDFPOS_Zdzieszowice.pdf
PDFzarzadzeie_pos.pdf
 

Wersja XML