Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór

PDFZapytanie ofertowe "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór"

PDFformularz ofertowy

DOCformularz ofertowy

PDFzałącznik nr 1 do formularza ofertowego

PDFzałącznik nr 2 do formularza ofertowego

PDFzałącznik nr 3 do formularza ofertowego

PDFzałącznik do oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu

PDFProtokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML