Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku żłobka

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

DOCXSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia

PDFOpis techniczny

PDFPrzedmiar robót

PDFPrzedmiar robót - metryka

PDFSpecyfikacja techniczna

PDFSpecyfikacja techniczna - metryka

PDFAudyt ekologiczny

PDFAudyt energetyczny

PDFProjekt zagospodarowania terenu

PDFRzut przyziemia

PDFRzut piętra

PDFRzut dachu

PDFPrzekrój A-A

PDFPrzekrój B-B

PDFElewacje: północno-zachodnia i południowo-wschodnia

PDFElewacje: północno-zachodnia i południowo-wschodnia

PDFZalecany dobór łączników mechanicznych

PDFUkład płyt i kołkowanie wokół otworów

PDFDocieplenie otworów okiennych

PDFOcieplenie strefy przy gruncie

PDFOcieplenie attyki


PDFSIWZ - Samorządowy Żłobek w Zdzieszowicach - pytania i odpowiedzi

PDFPrzedmiar do mocowania słupków balustrady tarasowej

PDFbarierka 3

PDFbarierka 4


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDFOgłoszenie o zamówieniu

Wersja XML