Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa


Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 5 września 2016r. do dnia 7 września 2016r.

Informacji w sprawie konsultacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Pan Michał Kilisz (telefon:77-40-64-440).

Konsultacje zostaną przeprowadzona na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.241.2016 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa.

PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa z dnia 24 sierpnia 2016r.


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W ŻYROWEJ

Burmistrz Zdzieszowic zaprasza mieszkańców wsi Żyrowa na konsultacje w sprawie:

1. Zmiany granic jednostki pomocniczej Sołectwa Żyrowa,

2. Projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Żyrowa.

Konsultacje odbędą się w dniu 5 września 2016 r. o godz. 18.00 w sali OSP w Żyrowej.

Na spotkaniu konsultacyjnym zostanie rozdysponowana ankieta, która będzie wydawana mieszkańcom po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, dlatego też proszę o zabranie koniecznego dokumentu.

PDFOgłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami Żyrowej - 5 września o godzinie 18:00 w sali OSP


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W JASIONEJ

Burmistrz Zdzieszowic zaprasza mieszkańców wsi Jasiona na konsultacje w sprawie:

1. Zmiany granic jednostki pomocniczej Sołectwa Jasiona,

2. Projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jasiona.

Konsultacje odbędą się w dniu 5 września 2016 r. o godz. 18.00 w sali OSP w Jasionej.

Na spotkaniu konsultacyjnym zostanie rozdysponowana ankieta, która będzie wydawana mieszkańcom po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, dlatego też proszę o zabranie koniecznego dokumentu.

PDFOgłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami Jasionej - 6 września o godzinie 18:00 w sali OSP

Wersja XML