Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.06
KARTA USŁUGI
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015r., poz. 5)

Wymagane dokumenty

wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-104 (I piętro)
tel. 077 40 64 445

Termin załatwienia sprawy

niezwłocznie

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Wyborca, na pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo czasowego przebywania.

Przepis dotyczy również wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 20.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016

Wersja XML