Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Brak opisu obrazka
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.11
KARTA USŁUGI
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 722)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 23 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:

Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

- podanie osoby zainteresowanej o wydanie zaświadczenia w sprawie:

  • potwierdzenia zameldowania pod danym adresem,
  • potwierdzenia liczby osób zameldowanych pod wskazanym adresem
  • wniosek o udostępnienie danych w przypadku żądania udostępnienia danych innych osób zameldowanych pod tym samym adresem
Opłaty

- skarbowa w kwocie 17,00 zł – wpłata w kasie Urzędu

- skarbowa w kwocie 31,00 zł - wpłata w kasie Urzędu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-101 (I piętro)
tel. 077 40 64 446 lub 077 40 64 447

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 7 dni od dnia doręczenia zażalenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia jest obowiązana wskazać jakie informacje mają być zawarte w zaświadczeniu oraz gdzie będzie przedłożone.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFwzór podania
PDFwzór wniosku o udostępnienie danych

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016

Wersja XML