Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.

PDFw+spr_dostosowania_sieci_szkol.pdf
PDFw_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budżetu.pdf
PDFsprawozdanie_z_programu_Współpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf
PDFzmieniająca_uchwałę_w_spr_wieloletniego_progrmau_gospodarowania_zasobem_mieszkaniowym.pdf
PDFw_spr_uchwalenia_dopłat_do_ceny_wody.pdf
PDFw_spr_programu_opieki_nad_zwierzetami.pdf
PDFw_spr_powołania_Gminnej_Rady_Seniorów.pdf
PDFw_spr_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego.pdf
 

Wersja XML