Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.

PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_2017.pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_2017_korekta_31.10.2017.pdf
PDFw_spr_dotacji_celowej_OSP_Januszkowice.pdf
PDFw_spr_obnizenia_ceny_skupu_żyta.pdf
PDFw_spr_przeksztalcenia_szkół_podstawowych.pdf
PDFw_spr_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_porozumienia.pdf
PDFw_spr_wyrażenia_zgody_na_nabycie_nieruchomosci.pdf
PDFw_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf
 

Wersja XML