Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr XLIII/290/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zdzieszowicach oraz Uchwalą Nr XLIII/291/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 października 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zdzieszowicach, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący poniższe nieruchomości gruntowe, przeznaczone do zbycia:

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wersja XML