Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 1 marca 2018 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W związku z powyższym Gmina Zdzieszowice planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu.

Pozostałe 15% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.

W związku z powyższym Gmina Zdzieszowice ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 5 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r. (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.zdzieszowice.pl).

Wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach - pokój nr B-203.

Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, w pok. nr B-203.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz
mgr Sybila Zimerman


DOCXwniosek o dofinansowanie (.docx)

ODTwniosek o dofinansowanie (.odt)

PDFwniosek o dofinansowanie (.pdf)

Wersja XML