Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.

PDFw_spr_wyrazenia_woli_na_zawarcie_porozumienia.pdf
PDFw_spr_okreslenia_zasad_udzielania_dotacji_celowej.pdf
PDFw_spr_mpzp_Rozwadza.pdf
PDFw_spr_udzielenia_dotacji_celowej_OSP_Żyrowa.pdf
PDFw_spr_udzielenia_dotacji_celowej_OSP_Januszkowice.pdf
PDFw_spr_zasad_udzielania_dotacji_żłobki.pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2018.pdf
PDFw_spr_pozbawienia_kategorii_drogi_publicznej_Leśna_Żyrowa.pdf
PDFw_spr_wykazu_kapielisk.pdf
 

Wersja XML