Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2018 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFSG.0050.514.2018

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Wersja XML