Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie Zarządzenia Nr SG.120.10.2017 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018”.

PDFZapytanie ofertowe "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018"

PDFformularz ofertowy

PDFzałącznik nr 1 do formularza ofertowego

PDFzałącznik nr 2 do formularza ofertowego

PDFoświadczenie

PDFrozstrzygnięcie konkursu azbestowego

PDFinformacja o uzyskaniu dofinansowania

Wersja XML