Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przejrzysta Polska - Działania

Logo akcji:

Logo

Lista zadań
Nazwa zadania
(zadania uporządkowane według zasad)
Symbol
Przejrzystości
Utworzenie sieci punktów dostępu do internetu/stron samorządowych 1.5
Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie 1.1
Przeciw korupcji
Opracowanie kodeksu postępowania 2.3
Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu 2.6
Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego 2.2
Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego 2.1
Partycypacji
Stworzenie ::mapy aktywności:: organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności 3.2
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców 3.6
Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3.1
Przewidywalności
Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy 4.1
Fachowości
Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników 5.3
Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze 5.1
Rozliczalności
Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego 6.4
Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 6.1

 

Legenda:  
  Zadanie fakultatywne
  Zadanie obligatoryjne
  Zadanie dla Rady Miejskiej

Sprawozdania:

PDFSprawozdanie_z_ankiety_dotyczącej_wyboru_zadań_fakultatywnych.pdf

Działanie urzędu:

Wyciąg z Protokołu z narady pracowniczej pracowników Urzędu Miejskiego  w Zdzieszowicach odbytej 28 lipca 2005r.

PDFWyciąg_z_Protokołu_2005.07.28.pdf

Protokół z narady pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach odbytej 4 sierpnia 2005r.

PDFProtokół_2005.08.04.pdf

Wersja XML