Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.

w sprawie wyrażenia opinii w kwestii ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Przedsiębiorstwa "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Zdzieszowicach

PDFLVI/376/2018

Wersja XML