Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.

PDFw_spr_wyboru_Przewodniczącego_Komisji_Oświaty.pdf
PDFw_spr_wyboru_Przewodniczacego_Komisji_Skarg.pdf
PDFw_spr_wyboru_Przewodniczącego_Komisji_Sp._Społ.pdf
PDFw_spr_wyboru_Przewodniczącego_Komisji_Rewizyjnej.pdf
PDFw_spr_wyboru_Przewodniczącego_Komisji_Budżetowej.pdf
PDFw_spr_powołania_i_ustalenia_składów_komisji.pdf
PDFw_spr_zakresu_pracy_komisji.pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budżetu_2018.pdf
PDFzmieniająca_uchwałe_w_spr_Statutu.pdf
PDFw_spr_zmiany_wpf.pdf
 

Wersja XML