Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr 1/11/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” Sp z o.o.

PDFSG.0050.3.2018

Wersja XML