Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 46 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi - 15 902,53 na rok

2. Statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach - 398 w tym:

a. dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 9

b. dzieci niepełnosprawne - 11

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Wersja XML