Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.

PDFpismo_przewodnie_statuty.pdf
PDFzmieniajaca_Statut_Oś._Stare_Osiedle.pdf
PDFzmieniajaca_Statut_Oś._Stara_Czesc_Miasta.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zbycie.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_kolejnej_umowy_dzierzawy.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_nabycie.pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2019.pdf
PDFw_spr_rozpatrzenia_skrgi_PSP_1.pdf
 

Wersja XML