Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XII Sesję w dniu 28 sierpnia 2019r.

PDFw_spr_dokonania_zmian_budżetu_na_2019r..pdf
PDFw_spr_likwidacji_GP.pdf
PDFw_spr_powołania_zespołu_do_przedstawienia_opinii_o_kandydatach.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy.pdf
PDFw_spr_zasiegniecia_informacji_o_kandydatach_na_ławników.pdf
PDFzmieniająca_uchwałę_w_spr_udzielenia_pomocy_finansowej.pdf
 

Wersja XML