Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Informujemy, że od 01.10.2019 roku w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach, przyjmuje pacjentów do Poradni Neurologicznej dla Dzieci.

Umówienie się na wizytę do specjalisty oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat udzielanych: pod numerem tel. 77 484 48 29 lub 516 390 951.

Do zadań poradni należy diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego pacjentów w wieku do 18 lat oraz ocena neurorozwojowa niemowląt.

Wskazania do leczenia w poradni to w szczególności:
zaburzenia snu, padaczka, migrena, bóle głowy, mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażeniowe, uraz porodowy OUN, zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka, zawroty głowy i odurzenia, omdlenia i zapaść, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, trudności szkolne, inne objawy i dolegliwości dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego.

Brak opisu obrazka

Wersja XML