Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie miasta i gminy Zdzieszowice

W ramach programu Przejrzysta Polska Urząd Miejski w Zdzieszowicach utworzył dokumenty, które powinny pomóc w poznaniu aktualnego strategicznego dokumentu rozwojowego jakim jest Plan Rozwoju Lokalnego.

Na stronach BIP dostępna jest Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w której można podzielić się swoimi oczekiwaniami wobec Planu Rozowju Lokalnego(propozycjami dodatkowych zadań): PDFAnkieta - propozycje zadań do Planu Rozwoju Lokalnego

(Pliki są w formacie Adobe Acrobat - *.pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Wersja XML