Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XIV Sesję w dniu 30 października 2019

PDFstan_realizacjia_zadan_oswiatowych_2018-2019.pdf
PDFw_spr_podatku_od_nieruchomosci.pdf
PDFw_spr_podatku_od_srodków_transportowych.pdf
PDFw_spr_stwierdzenia_zakonczenia_dzialanosci_PG.pdf
PDFw_spr_uchwalenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_Jan-ce.pdf
PDFw_spr_wyboru_ławników_do_Sądu_Okregowego_w_Opolu.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_dzierzawy.pdf
PDFw-spr_dokonania_zmian_budzetu_na_2019.pdf
PDFw-spr_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku.pdf
PDFzmieniająca_Uchwałe_w_spr_Statutu_Gm_Zdz-ce.pdf
 

Wersja XML