Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Zdzieszowice

PDFwykaz organizacji

W ramach programu Przejrzysta Polska Urząd Miejski w Zdzieszowicach utworzył dokument, pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają, czym się zajmują, jakie zadania gminne/powiatowe realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej itp.

(Pliki są w formacie Adobe Acrobat - *.pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Wersja XML