Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja nr 4

Nr petycji w rejestrze: 4;

Data złożenia petycji: 05.11.2019 r.;

Przedmiot petycji: petycja w sprawie umieszczenia regulaminów przewozowych na przystankach;

Odwzorowanie cyfrowe petycji:PDFOR.152.4.2019_treść_petycji

Organ rozpatrujący petycję: Burmistrz Zdzieszowic;

Przewidywany termin załatwienia petycji: 05.02.2020 r.;

Informacja o przebiegu postępowania:

Sposób załatwienia petycji: PDFODP_OR.154.4.2019.pdf
 

Wersja XML