Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja nr 5

Nr petycji w rejestrze: 5;

Data złożenia petycji: 22.11.2019 r.;

Przedmiot petycji: petycja w sprawie odstąpienia od likwidacji PSP w Krępnej;

Odwzorowanie cyfrowe petycji: PDFOR.152.5.2019_tresc_petycji.pdf

Organ rozpatrujący petycję: Burmistrz Zdzieszowic;

Przewidywany termin załatwienia petycji: 22.02.2020 r.;

Informacja o przebiegu postępowania:

Sposób załatwienia petycji: PDFodp_OR.152.5.2020.pdf

Wersja XML